Stay Home, Stay Safe

Stay Home, Stay Safe

In light of the COVID-19 situation that is evolving locally and globally, we believe that it is our responsibility to postpone all activities that were announced in our last newsletter until further notice. These include:

  • Talks on Coeliac Disease: Friday, 24th April and Friday, 15th May
  • Mother’s Day Lunch: Friday, 8th May
  • Annual General Meeting: Thursday, 16th April

We join the local authorities and pass a simple message to you all with the aim to keep yourselves, family and friends safe and healthy: Stay Home, Stay Safe 🙏💖


Ibqgħu d-dar, ħudu ħsieb tagħkom infuskom

Fid-dawl tas-sitwazzjoni ta’ COVID-19 li qegħda tevolvi madwarna, inħossu li huwa fi dmir tagħna li nipposponu l-attivitajiet kollha li ssemmew fl-aħħar newsletter. Dawn jinkludu:

  • Taħditiet dwar is-Coeliac Disease: Il-Ġimgħa, 24 ta’ April, Il-Ġimgħa, 15 ta’ Mejju
  • Ikla għal Jum l’Omm: Il-Ġimgħa, 8 ta’ Mejju
  • Laqgħa Ġenerali Annwali: Il-Ħamis, 16 ta’ April

Ningħaqdu mal-awtoritajiet lokali u ngħaddu messaġġ sempliċi bl-għan li intkom, mal-familji u ħbieb tagħkom tinżammu b’saħħitkom: Ibqgħu d-dar, ħudu ħsieb tagħkom infuskom 🙏💖